Κυριακή 10 Απριλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Ανοιχτή Οργανωτική Επιτροπή για το Διήμερο, 21-22 Μαΐου 2016, στη Νομική Σχολή Αθηνών με θέμα: ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ συναντήθηκε -όπως ήταν προγραμματισμένο- την Παρασκευή 8 Απριλίου στον ΕΚΧ Nosotros για να συζητήσει τον διακριτό πολιτικό και κοινωνικό πόλο που περιγράφεται στην Πρόταση Πλαισίου.

Μετά από έναν γόνιμο –και αρκετές φορές έντονο- διάλογο αποφάσισε να απευθύνει ένα ανοιχτό κάλεσμα σε πρόσωπα και συλλογικότητες να καταθέσουν δημόσια τις σκέψεις και τις θέσεις τους στον ιστότοπο ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ http://amesidimokratiaftodiaxirisi.blogspot.gr/ που έχει δημιουργηθεί για το διήμερο πάνω στις τέσσερις θεματικές, αλλά και τον διακριτό πολιτικό και κοινωνικό πόλο.  

Κάθε ζήτημα θα έχει το δικό του χώρο κατάθεσης απόψεων. Όλα τα πρόσωπα που θα πάρουν μέρος καλούνται να καταθέσουν στα σχόλια τόσο την εμπειρία τους, όσο και τις απόψεις, τις θέσεις ή ακόμα και τα ερωτήματά τους γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Στόχος του διαλόγου είναι η δημοσιοποίηση των απόψεων και η ανάδυση των ερωτημάτων που θα απασχολήσουν το διήμερο.

Τα πέντε ξεχωριστά ζητήματα όπως θα αναπτυχθούν στον ιστότοπο είναι:

1. Αυτοδιαχείριση και Άμεση Δημοκρατία στην Οικονομία (εμπειρίες από αυτοδιαχειριζόμενα εγχειρήματα που έχουν οικονομική διάσταση και προοπτικές τους, απόψεις, θέσεις και ερωτήματα γύρω από το πεδίο της παραγωγής και της διάθεσης αγαθών και υπηρεσιών όπως και της διαχείρισης πόρων)

2. Αυτοδιαχείριση-Άμεση Δημοκρατία και Πολιτικό Σύστημα (διευκρίνιση όρων, ιστορική προσέγγιση, πολιτική φιλοσοφία, εμπειρία πολιτικών συλλογικοτήτων, απόψεις, θέσεις και ερωτήματα γύρω από τους πολιτικούς θεσμούς και το πολιτειακό)    

3. Αυτοδιαχείριση-Άμεση Δημοκρατία στους Κοινωνικούς Θεσμούς (εμπειρία από αυτοοργανωμένα κοινωνικά εγχειρήματα ή συλλογικότητες, στόχοι και δικτύωσή τους, δημόσιος χώρος, τοπική αυτοδιοίκηση, συνδικαλισμός, προοπτικές, απόψεις, θέσεις και ερωτήματα για την σχέση των εγχειρημάτων αυτών με το κράτος ή την αγορά)

4. Αυτοδιαχείριση-Άμεση Δημοκρατία στον Πολιτισμό και τα ΜΜΕ (εμπειρίες αυτοοργάνωσης και προοπτικές, απόψεις, θέσεις, ερωτήματα για την εμπορευματοποίηση ή άλλες συναφείς έννοιες)

5. Αυτοδιαχείριση και Άμεση Δημοκρατία ως διακριτός πολιτικός και κοινωνικός χώρος (πως φαντάζεστε την δημιουργία του, υπάρχει αναγκαιότητά του, με ποια δομή θα μπορούσε κατά τη γνώμη σας να πραγματοποιηθεί, απόψεις, θέσεις, ερωτήματα)

Σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο ή συλλογικότητα θεωρεί ότι το κείμενο που προτίθεται να καταθέσει στο δημόσιο ηλεκτρονικό διάλογο αφορά περισσότερα από ένα ζητήματα παρακαλείται είτε να το διασπάσει σε μικρότερα τμήματα, είτε να το υποβάλλει σε όλα τα ζητήματα που θεωρεί ότι σχετίζονται με αυτό.           

Υπενθυμίζουμε ότι προκειμένου να οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα του διήμερου η Ανοιχτή οργανωτική επιτροπή έχει καλέσει με προηγούμενη ανακοίνωσή της πρόσωπα και συλλογικότητες που θέλουν να έχουν εισηγήσεις στις θεματικές ενότητες που έχουν ανακοινωθεί ή στα  εργαστήρια για το διήμερο της Νομικής να στείλουν τις προτάσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση amesidimokratia.aftodiaxirisi@gmail.com μέχρι τις 14 Απριλίου 2016 διευκρινίζοντας σε ποια θεματική θέλουν να ενταχθούν.

Η επόμενη ανοιχτή οργανωτική επιτροπή θα γίνει την Παρασκευή 15 Απριλίου στις 7.30μμ στον ΕΚΧ Νosotros, Θεμιστοκλέους 66, Εξάρχεια,  με θέμα το πρόγραμμα του διημέρου. Στη συνάντηση της ανοιχτής επιτροπής θα βοηθούσε πολύ, αν παραβρεθούν όσοι προτείνουν εισηγήσεις ή εργαστήρια.

Η Ανοιχτή Οργανωτική Επιτροπή  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου